Oferta

F.U.H. SALEM oferuje:

Nadzór Budowlany / Kierownik Budowy / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach:

 • Konstrukcyjno–Budowlanej bez ograniczeń w pełnym zakresie (inżynier budownictwa);
 • Instalacyjnej (tzw. „Sanitarnej”) w zakresie sieci i instalacji -centralnego ogrzewania, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych z ograniczeniami (technik);
 • Wentylacji mechanicznej bez ograniczeń;

Podstawowy profil działalności mojej Firmy to:

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Sporządzanie kosztorysów ogólno-budowlanych, branżowych w tym kosztorysów do banków
 • Przeglądy techniczne budynków (półroczne, roczne, pięcioletnie i inne) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i instalacyjnym
 • Sporządzanie planów BIOZ
 • Sporządzanie świadectw energetycznych budynków
 • Konsultacje techniczne dotyczące optymalizacji kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii i odpowiednich podwykonawców
 • Analiza kosztorysów budowlanych
 • Odbiory techniczne mieszkań
 • Odbiory techniczne domów jednorodzinnych
 • Sporządzanie opinii technicznych w zakresie budownictwa kubaturowego

Dodaj komentarz